Informació als mitjans de comunicació públics de l'espoli fiscal

Publicitat de pagament

Farem publicitat d'aquesta petició a 3000 persones.

Saber-ne més...