Peticions més populars aquest any

Signatures totals | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 mesos | This year (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Manifest tècnic per a la naturalització i pacificació de l’entorn de la riera de Rubí.

Manifest tècnic per a la naturalització i pacificació de l’entorn de la riera de Rubí.17 de novembre de 2022 El contextLa riera de Rubí és un important connector ecològic de la plana del Vallès i, alhora, eix central del municipi. Des de fa dècades exerceix un paper divisori del municipi, que es veu agreujat per la carretera que la ressegueix (la C-1413a) i per la mala qualitat ambiental, urbanística i paisatgística del conjunt. Aquests i d’altres factors fan de la Riera un espai perdut al centr

Creada: 2022-07-05 Statistics