Agraïment al Nubar

Benvolguts Sr. director, Sr. Bueno i Sr. Puiggrós,

El motiu d'aquesta carta és comentar-los i agrair-los les aportacions fetes pel Pare Nubar, a l'escola Sant Ignasi.

Com ja deuen saber, el Pare Nubar ha estat una peça clau en l'acostament dels joves a l'esglèsia en el nostre estimat col·legi Sant Ignasi. La seva labor no només s'ha limitat a les tradicionals funcions sacerdotals, sinó que ha anat molt més enllà, esdevenint una figura inspiradora per a la nostra joventut. La seva introducció d'iniciatives com les estampetes dels sants i les estades a Javier ha injectat una nova vitalitat a la pràctica de la fe entre els nostres estudiants, i ens ha reforçat enormement com a Comunitat. Només cal veure l'assistència a les Misses del Diumenge abans i després de la seva arribada.

A més a més, la seva implicació en el sector esportiu de l'escola i la capacitat de teixir lligams més forts dins de la nostra comunitat han ressonat profundament amb tots nosaltres. Hem pogut veure canvis tangibles i positius gràcies a aquest dinamisme i a la passió que el Nubar ha compartit. Ens ha demostrat que Esport i Fe poden ser bons companys de viatge.

És per això que ens agradaria respondre com a comunitat i agrair profundament aquests anys que porta i tant de bo, siguin molts més, amb nosaltres. Hem notat que recentment, el Nubar està menys amb nosaltres i ens preocupa el buit que pot deixar si algun dia deixa l'escola. Totes les iniciatives i la cohesió que hem fet com a Comunitat Ignasiana es veurien severament afectades, i això ens produiria molta tristor.

Estem segurs que vostès, com una part fonamental de la nostra direcció, comparteixen el desig de veure la nostra comunitat escolar i religiosa florir.

Agraïm d'antuvi la seva dedicació i comprensió per fer de la nostra escola, un lloc millor. En definitva, una segona llar per tots nosaltres.

Cordialment,

Famílies del Sant Ignasi


Famílies del Sant Ignasi    Contacta l'autor de la petició