Informació als mitjans de comunicació públics de l'espoli fiscal

En el marc actual de crisi econòmica que estem vivint a Catalunya, és legítim que els ciutadans estiguem informats d’una de les causes d’aquesta situació límit com és el dèficit fiscal interregional, és a dir, els diners que els ciutadans i empreses de Catalunya donen anualment a Espanya sense que n’obtinguin cap retorn.

Considerem que seria un acte democràtic i de justícia que els mitjans de comunicació, que estan mans del Govern de la Generalitat -el qual, a més,  en aquests moments té un mandat del poble de conduir el procés del dret a decidir dels habitants de Catalunya-, mantingués informada la població contínuament del dèficit fiscal que patim els catalans, atès que és una informació prou important per decidir.

Demanem, per tant, que o bé en cada una de les edicions dels Telenotícies de la Televisió Nacional de Catalunya i informatius de Catalunya Ràdio informin de la xifra de dèficit fiscal basat en les dades publicades per la Generalitat de Catalunya (que en aquests moments corresponen a l’any 2009), o bé en tots els canals de la Televisió Nacional de Catalunya s’inclogui una finestra fixa amb la xifra que augmenta a cada hora que passa i a Catalunya Ràdio s’esmenti de aquesta xifra a cada informatiu horari.

Posem com a model d’informació a incloure a la Televisió de Catalunya i que serveixi per als informatius de Catalunya Ràdio el web que calcula constantment aquest espoli fiscal www.espolimetre.cat

Aquesta petició es lliurarà al Parlament de Catalunya, una vegada s’assoleixin un mínim de cinc-mil signatures.

 


Víctimes de l’espoli fiscal    Contacta l'autor de la petició