CARTA OBERTA DELS AUTORS DEL LLIBRE EUROPEU

A les instàncies europees, Carta oberta dels autors del llibre europeu (22 octubre 2015)

 

Protegiu els autors, preserveu el dret d’autor!              

 

 

Diguem-ho clar i català: nosaltres, autors del llibre, no entenem la vostra insistència a voler “reformar” a tota costa el dret d’autor a Europa.           

La Comissió europea s’equivoca de blanc en atacar el dret d’autor per afavorir la emergència d’un “mercat únic digital”, quan el dret d’autor és la condició sine qua non de la creació de les obres. Debilitar-lo seria assecar la deu del mercat del llibre digital abans que aquest pugui desenvolupar-se. Un dret d’autor debilitat és una literatura empobrida.            

El dret d’autor no és cap obstacle a la circulació de les obres. La cessió dels nostres drets permet que les nostres obres puguin tenir una difusió en tots els països i siguin traduïdes a totes les llengües. Si existeixen frens a la difusió, aquests són econòmics, tecnològics, fiscals, i per tant cal més aviat atacar els monopolis, els formats propietaris, el frau fiscal!            

En adoptar una versió àmpliament esmenada de l’informe de Julia Reda, el Parlament europeu va reafirmar amb contundència la importància de preservar el dret d’autor i el fràgil equilibri econòmic dels àmbits de la creació. Malauradament, al mateix temps, i de manera imprudent, va deixar la porta oberta a nombroses excepcions al dret d’autor – unes excepcions que la Comissió podria crear, ampliar, tornar obligatòries, harmonitzar, menyspreant de vegades solucions nacionals que ja han permès respondre a les necessitats dels lectors i dels altres usuaris.           

De quina manera la multiplicació de les excepcions al dret d’autor afavoreix la creació? A partir de quantes excepcions (arxivament, préstec digital, ensenyament, investigació, desbrossament de textos i de dades, obres transformatives, obres indisponibles, obres òrfenes...), l’excepció esdevé la regla i el dret d’autor l’excepció?            

El dret d’autor és essencial per a nosaltres, perquè ens confereix drets econòmics i un dret moral sobre la nostra obra.            

És el sòcol sobre el qual s’ha construït la nostra literatura europea: és font de riquesa econòmica per als nostres països i, per tant, font de llocs de treball; és la garantia del finançament de la creació i de la perennitat del conjunt de la cadena del llibre; és el fonament de les nostres remuneracions. Permetent-nos recollir els fruits de la nostra feina, ens garanteix la llibertat i la independència. No volem ni tornar al temps del mecenatge, ni viure amb eventuals subvencions públiques, sinó amb l’explotació de les nostres obres. Escriure és una professió, no un entreteniment.            

El dret d’autor ha permès la democratització del llibre al llarg dels darrers segles i és ell que demà encara permetrà el desenvolupament de la creació digital i la seva difusió massiva. El dret d’autor, herència del passat, és una eina moderna, compatible amb la utilització de les noves tecnologies.            

Cal deixar d’oposar els autors i els lectors. La literatura no existiria sense els primers i no té sentit sense els segons. Els autors estan profundament i decididament oberts als canvis i a les evolucions del món en què viuen. Defensen més alt i més fort que qualsevol altre el dret a la llibertat d’opinió, a la llibertat d’expressió i a la llibertat de creació. Estan a favor de compartir les idees i el saber: aquesta és la seva raó d’ésser. Abans de ser autors, són lectors.            

Nosaltres, autors del llibre europeu, demanen a Europa que renunciï a ampliar el perímetre de les excepcions al dret d’autor o a multiplicar-les. L’assegurança de qualsevol “compensació” no pot substituir els ingressos provinents de l’explotació comercial de les obres, i més quan els autors ja són víctimes d’una precarietat material creixent. Demanem a Europa que lluiti contra la temptació d’un il·lusori “tot gratuït”, els únics beneficiaris del qual seran les grans plataformes de difusió i altres proveïdors de continguts. Li demanem que ens ajudi a obtenir un més just repartiment del valor sobre el llibre, i en particular en l’àmbit digital, que prohibeixi les clàusules abusives en els contractes i que persegueixi amb eficàcia la pirateria de les nostres obres.            

La llibertat dels creadors i la vitalitat de la cultura europea també depenen de vosaltres.          

 

(Traducció de Ricard Ripoll)