Acord de Tractament de Dades (ATD)

Última actualització: 2024-06-07

Última actualització de la pàgina dels sub-responsables del tractament: 2024-05-12

Aquest DPA descriu els termes sota els quals processem les dades personals en nom seu.

Aquest Acord de Processament de Dades (Acord) descriu les obligacions i condicions sota les quals Petitions24 Oy (Proveïdor de Serveis) processa dades personals en nom de l'autor de la petició (Autor de la Petició o Responsable del Tractament) en la prestació de serveis d'allotjament de peticions en línia (Serveis).

Modificació dels Termes

Ens reservem el dret de canviar o modificar aquests Termes en qualsevol moment sense avís previ.

Definicions i rols

  • Proveïdor de serveis: Peticions.cat (Petitions24 Oy), actuant com a encarregat del tractament, processa dades personals en nom del responsable del tractament segons sigui necessari per prestar els serveis.
  • Responsable del tractament: L'Autor de la Petició, que determina les finalitats i els mitjans del tractament de les dades personals recollides dels signataris de la seva petició. Com a autor d'una petició allotjada a Peticions.cat, se't considera el Responsable del Tractament. Vostè decideix el contingut de la petició, què es demana als signants, les finalitats per al tractament de les seves dades personals i el temps durant el qual les dades personals es conserven. Peticions.cat ofereix una plataforma en línia per crear i allotjar peticions, facilitant el vostre paper com a Responsable del Tractament amb l'autonomia per modelar la recollida i ús de dades de la petició segons els vostres objectius i obligacions legals.

Abast del Tractament

El Proveïdor de Serveis processarà les dades personals únicament segons les instruccions del Responsable del Tractament i només en la mesura necessària per proporcionar els Serveis. L'àmbit de les activitats de processament es limita a allotjar, gestionar i facilitar peticions en línia.

Protecció de dades

El Proveïdor de Serveis es compromet a implementar mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat de les dades personals contra l'accés no autoritzat, la pèrdua o el dany.

Subprocessadors

El Proveïdor de Servei pot contractar subencarregats del tractament per ajudar en la prestació dels Serveis. El Proveïdor de Serveis assegurarà que els subencarregats compleixin amb les obligacions de protecció de dades coherents amb aquest APD. Vostè reconeix i accepta que el Proveïdor de Serveis reté la discreció per seleccionar i substituir subproccesadors segons sigui necessari per proporcionar els Serveis de manera eficient.

List of the subprocessors. (Darrera Actualització: 2024-05-12)

Responsabilitats del Responsable del Tractament de Dades

El Responsable del Tractament és responsable de garantir que la recopilació, el processament i la gestió de dades personals compleixin amb totes les lleis i regulacions aplicables.

Identificació del responsable del tractament

Segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), és necessari que la identitat del responsable del tractament de dades estigui clarament indicada. Es preveuen les següents disposicions per als autors de peticions que utilitzen el nostre lloc web:

Autors de Peticions Individuals

Si vostè, com a individu, està creant una petició, està obligat a proporcionar el seu nom legal complet. Això serveix com la vostra identificació com a responsable del tractament de dades als efectes del RGPD.

Autors de Peticions Organitzacionals

Si es crea una petició en nom d'una organització, s'ha de proporcionar el nom legal complet de l'organització. A més, l'organització ha de designar i proporcionar les dades de contacte d'un representant responsable de les activitats de processament de dades, com ara un Delegat de Protecció de Dades (DPD) o similar.

Drets de la persona interessada

El responsable del tractament ha de garantir que els interessats (signataris de la petició) puguin exercir els seus drets d'acord amb el RGPD, com ara el dret d'accés, rectificació o supressió de les seves dades, o a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

Responsabilitat i Compliment

El responsable del tractament ha de poder demostrar el compliment del RGPD, inclosa la resposta a les sol·licituds dels interessats pel que fa a les seves dades personals.

Política o Avís de Privacitat

S'ha de proporcionar una política o avís de privacitat clar i accessible, on es detallin com es processen les dades personals, les finalitats del processament i com els interessats poden exercir els seus drets.

Notificació de canvis

Els autors de peticions estan obligats a notificar a Peticions.cat (Petitions24 Oy) qualsevol canvi en el seu estat com a responsable del tractament o en les dades de contacte del seu representant.

Revisió Anual del Tractament de Dades

El creador de la petició està obligat a realitzar una revisió anual per verificar si encara hi ha una raó vàlida per continuar processant les dades personals dels signants. Aquesta revisió hauria d'avaluar la necessitat i la rellevància de les dades en relació amb la finalitat de la petició. Si l'Autor de la Petició determina que ja no hi ha una raó vàlida per seguir processant les dades, ha de prendre les mesures adequades per cessar el processament i iniciar l'eliminació de les dades d'acord amb les lleis de protecció de dades aplicables.

Conservació i Eliminació de Dades

En cas que el Responsable del Tractament (l'autor de la petició) incompleixi qualsevol dels termes del Contracte de Tractament de Dades (DPA), incloent-hi, però no limitant-se a, la manca de realització d'una revisió anual de les activitats de tractament de dades o la manca de justificació vàlida per al tractament continu de les dades personals dels signants, el Proveïdor de Serveis es reserva el dret d'eliminar o esborrar les dades personals associades amb la seva petició.

Limitació de responsabilitat

En cap cas la responsabilitat total del encarregat del tractament envers el responsable del tractament per tots els danys, pèrdues i causes d'acció, ja sigui per contracte, delicte (incloent-hi negligència) o d'altra manera, excedirà l'import total pagat pel responsable del tractament al encarregat del tractament sota aquest acord.

Llei aplicable

Aquest Acord es regirà per les lleis de Finlàndia.