Condicions del servei

Acord de Servei d'Allotjament de Peticions en Línia

Última actualització: 2024-05-20

Aquest Acord és entre Peticions.cat (Petitions24 Oy), d'ara endavant denominat el Proveïdor de Serveis, i l'autor de la petició.

Descripció del Servei

Peticions.cat proporciona una plataforma en línia per crear i allotjar peticions. Com a autor d'una petició, se us considera el Responsable del Tractament de Dades, i decidiu el contingut de la petició, què se sol·licita als signataris, les finalitats per a les quals es tracten les seves dades personals i la durada durant la qual s'emmagatzemen les dades personals.

Requisit d'edat

Heu de tenir almenys 18 anys.

Suspensió i Terminació del Compte

Ens reservem el dret de suspendre o cancel·lar el vostre compte i de rebutjar qualsevol ús actual o futur del servei.

Responsabilitats de l'autor de la petició

L'autor de la petició accepta proporcionar tot el contingut necessari per a la petició i és l'únic responsable de l'exactitud i la legalitat d'aquest contingut.

Propietat Intel·lectual

L’autor de la petició reté tots els drets sobre el contingut de la seva petició, tot atorgant al Proveïdor de Serveis una llicència per allotjar i mostrar el contingut.

Limitació de responsabilitat

El Proveïdor de Serveis no serà responsable de cap dany indirecte, incidental o conseqüencial derivat d'aquest Acord.

En cap cas la responsabilitat total del prestador del servei envers l'autor de la petició per tots els danys, pèrdues i causes d'acció, ja sigui per contracte, responsabilitat civil (incloent-hi negligència) o d'una altra manera, no excedirà l'import total pagat per l'autor de la petició al prestador del servei en virtut d'aquest acord.

Llei aplicable

Aquest Acord es regirà per les lleis de Finlàndia.

Modificació dels Termes

Ens reservem el dret de canviar o modificar aquests Termes en qualsevol moment sense avís previ.

Contingut prohibit

Violació de la privadesa

Compartir informació privada sobre individus sense el seu consentiment.

Assetjament i Assetjament escolar

Contingut dirigit contra individus privats que podria conduir a danys personals o difamació.

Discurs d'odi

Contingut que promou la violència, la discriminació o l'odi contra individus o grups basats en atributs com la raça, l'ètnia, la religió, la discapacitat, el gènere, la nacionalitat, l'orientació sexual o la identitat de gènere.

Crides a la violència

Qualsevol contingut que inciti o glorifiqui el dany contra els altres.

Contingut Sexual

Suplantació d'identitat

Fingir ser una altra persona o representar una organització sense autorització.

Correu brossa comercial

Promocions no sol·licitades, enllaços o qualsevol altra forma de publicitat no autoritzada.

Violacions de la Propietat Intel·lectual

Contingut que infringeixi els drets d’autor, marques comercials o altres drets de propietat intel·lectual d’algú altre sense permís.

Glorificar el terrorisme

Contingut que doni suport o celebri organitzacions terroristes o actes terroristes.

Violència gràfica

Contingut que representi gràficament la violència o els resultats de la violència, cosa que pot resultar pertorbadora per als espectadors.