Carta urgències 22

Girona, 22 de novembre de 2022  

Com a professionals del servei d'urgències hem decidit presentar per escrit una queixa en nom de tots els companys i companyes.  

En primer lloc, volem remarcar que la sensació que tenim totes les infermeres del servei és de malestar i angoixa. Totes ens esforcem per fer la nostra feina el millor que podem, però últimament la pressió és insostenible, sumada a dificultats per dormir i sensació que no fem bé la feina entre d’altres. Creiem que un servei com urgències necessita un equip ferm, fort i consolidat per poder tirar endavant.  

Volem deixar constància que aquest escrit és fruit de la tensió que estem patint en el servei d'urgències, en cap cas vol ser un atac personal cap a ningú, tenint en compte que som conscients que la implementació del Gacela no és decisió ni de la supervisió ni de l'hospital, i que, per tant, segurament hi haurem de conviure.  

Volem expressar també que sabem que la informatització de la gràfica era una necessitat pel servei, la qual recolzem, i que som conscients de les mancances que suposa treballar en paper en el segle XXI, però pensem que el programa que se'ns ha implantat no és l'adequat per un servei com urgències. Tenint en compte també que ens trobem en fase d'implementació i que ja fa més d'un mes que treballem amb el Gacela, pensem que és el moment de fer una valoració. Per aquest motiu ens agradaria expressar quines limitacions ens trobem a l'hora de treballar-hi i proposar millores.  

Volem fer referència als punts que considerem més importants i que ens afecten a tot el col·lectiu d’infermeria per igual, sense tenir en compte en quin dels torns treballem.  

La càrrega assistencial a la que ens veiem sotmeses és molt alta, i és una queixa constant d'aquest servei des de fa molt temps. Amb la implementació del Gacela aquesta càrrega s'ha vist agreujada, ja que complimentar bé el pla de cures requereix molt temps. Temps del que no disposem. La ràtio d'infermeria a boxes (1/10,33) és excessiva i molt per sobre de la que permet treballar en condicions. Remarcar també que no és una ràtio real, tenint en compte que cada vegada que un pacient marxa es torna a ocupar per un altre.  

El programa no és gens àgil, va lent i és molt poc visual, fet que agreuja la manca de control sobre el pacient, disminuint la seguretat i la qualitat de les nostres cures.  La depuració dels plans de cures del Gacela, adaptant-lo al nostre funcionament, que es va dur a terme perquè fos més àgil encara no s’ha implementat i la multitud d’incidències informàtiques (pèrdua de pacients, mala traçabilitat, mal funcionament de SAP, Gacela i de l’equipament, sessions caducades que s’han de tornar a obrir  reiteradament, etc.) han afegit demora i pèrdua de seguretat a l’atenció als pacients a més d’un augment de l’angoixa dels professionals a l’haver de “perdre” temps a resoldre aspectes que s’escapen de la seva competència i que, sovint, no tenen una ràpida resolució.  

Dit això, volem proposar solucions als problemes que hem referit:

  • Proposem un pla únic per al pacient d’urgències (URG-Consulta a urgències) que incorpori  tots els paràmetres que hi havia a l’antiga gràfica d’infermeria, també les cures de les TCAI. Necessitem poder registrar la feina que fem amb facilitat i rapidesa, i no haver d’afegir ítems constantment perquè no apareixen en el pla de cures seleccionat, fet que comporta que restem temps d’atenció al pacient.
  • L'acollida del pacient es pot fer als ordinadors dels boxes de primera intervenció tal com demaneu. Però, sol·licitem que la resta d'intervencions que es facin en el pacient que ja es troba en un box doble, es puguin registrar i controlar des del control d'infermeria o en el lloc on ens vagi millor segons la dinàmica de treball de cada professional i de la situació assistencial.
  • Necessitem un augment immediat del personal d’infermeria amb 1 suport de boxes i 1 segona presència a triatge, és a dir, 2 presències més. 
  • Aquesta necessitat d’immediatesa en l’augment de presències ha de ser el punt d’inici a una incorporació de professionals que s’ajustin als ratis de la bibliografia existent. Som coneixedores de la dificultat en el consens d’aquesta bibliografia, però també de que si que hi ha una tendència de tots els hospitals a unificar aquestes ratis a (1/7 en boxes i 2/4 en crítics) per disminuir els riscos assistencials i augmentar la seguretat dels pacients.  

Creiem que amb aquestes mesures podem millorar el malestar del servei, minimitzar les baixes, evitar la “fuita” de professionals cap a altres destins i, en especial, aconseguir treballar amb la qualitat i seguretat que es mereixen els pacients.  

En els últims dies, mitjançant una enquesta on han participat 72 infermeres d’urgències (71 en acord en la lectura d’aquesta carta i una en des acord), s’ha decidit, entre tot el personal participant a l’enquesta que la millor opció per a nosaltres, i per a la seguretat dels pacients, és tornar a utilitzar la gràfica fins que no hi hagi solucions.  

Sabem que totes aquestes gestions necessiten un temps per ser coordinades, per aquest motiu, el col·lectiu d'infermeria d'aquest servei creu que és raonable deixar 15 dies de marge (a comptar a partir del dia 22 de novembre, data de presentació de la carta a la nostra supervisió) per obtenir una resposta. Si passats aquests dies no se'ns ha ofert alguna mesura que inclogui una reestructuració del Gacela (o la implementació d’un programa més adequat)  i un augment de personal, pensant en el benestar del personal i en la millora de la qualitat assistencial consegüent, tornarem a utilitzar les gràfiques d'infermeria.  

De la mateixa manera, si no hi ha resposta, demanarem una reunió amb Direcció d'Infermeria, i en cas de necessitat, amb el Gerent de l'hospital. Farem tot el possible per millorar les nostres condicions laborals i evitar que la nostra salut es vegi afectada, objectiu que, entenem, també hauria de suposar una prioritat per l’Hospital.  

Atentament,  

Personal d'Infermeria del Servei d'Urgències.


servei d'urgències trueta    Contacta l'autor de la petició

Signa aquesta petició

By signing, I authorize servei d'urgències trueta to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OPublicitat de pagament

Farem publicitat d'aquesta petició a 3000 persones.

Saber-ne més...