Demanem atenció terapèutica intensiva per l'alumne A.C.Ll., de 1r d'ESO

A/a sr. J. M. Fernández Coromines, Inspector en cap dels Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental.

 

Benvolgut senyor,

 

Els membres del Consell Escolar de l’Institut Valerià Pujol i Bosch li fem arribar aquest escrit amb un annex en nom de tota la comunitat educativa perquè les vies utilitzades fins ara —diverses notificacions orals i escrites al nostre inspector i diverses reunions amb la professional de l’EAP— no han servit per aturar el nostre malestar.

 

El motiu d’aquest escrit és l’angoixa que ha mostrat i ocasiona l’alumne À.C.Ll., de 1r d’ESO que rep el recurs SIEI (suport intensiu d’escolarització inclusiva) de manera oficial des del gener de 2021 i de manera extraoficial des d’inici de curs. L’À. és un alumne diagnosticat amb un Trastorn de l’Espectre Autista. Des de la incorporació al centre, ha mostrat greus dificultats d’adaptació a les normes de convivència, rebutja qualsevol mena d’autoritat i no mostra cap interès vers els aprenentatges: A banda d’entrar i sortir de classe sense avisar, fuig sovint del centre, provoca destrosses materials, mostra una conducta desafiadora de forma reiterada, ha agredit a diverses persones de la comunitat educativa. Tot i la nostra obstinació a seguir les pautes que ha proposat la professional de l’EAP, la resposta de l’alumne ha estat cada cop més violenta: reiterades agressions físiques (puntades de peu, cops de cap, cops de puny i empentes violentes) i verbals (amenaces i insults). Per situar-nos davant la gravetat de la situació, l’alumne ha agredit cinc professores, l’educadora d’EE dotada pel recurs SIEI i quatre alumnes, els/les quals manifesten por i angoixa davant del seu comportament. Així ens ho han manifestats tant ells/elles com les seves famílies. L’última agressió ha estat a l’educadora, a qui va causar la baixa laboral (notificada al servei de prevenció de riscos laborals) per un esquinç al colze.

 

Creiem que l’alumne ha arribat a un límit que ens ha de fer reflexionar, pensem que la proposta d’escolarització proposada no en garanteix les necessitats i cal replantejar un altre recurs més específic per a poder-lo ajudar des de l'àmbit sanitari i proporcionar-li una atenció terapèutica per a poder treballar tant el patiment de l’alumne i la seva família com el de la resta de la comunitat educativa.

 

Si tenim en compte la freqüència dels incidents que ha provocat, la manca de mitjans de què disposem per a reeixir i en previsió d'evitar episodis que puguin afectar tant la integritat de l'alumne com la de la resta de la comunitat educativa voldríem saber: Què ha de passar per evidenciar que els recursos d’un centre educatiu ordinari amb SIEI són limitats per alleugerir el malestar de l’alumne? En quin nivell d’agitació s’ha de trobar per demostrar que els recursos de què disposem no són adients per atendre les seves necessitats?

 

Tot i que sabem que l'Administració reafirma que el recurs SIEI és l’idoni, cal que tots els professionals que atenen l’alumne (CSMIJ, Serveis Socials, EAP, psicòloga externa i centre educatiu) valorin de manera prioritària que l’alumne rebi l’atenció adequada. Hem fet aquesta demanda mitjançant coordinacions en xarxa i amb caràcter urgent durant tot el curs. O bé hem de deixar passar el temps fins que l’À. esdevingui major d’edat i surti del sistema educatiu sense haver rebut el suport que necessita?

A més, voldríem que es tingués en compte que la resta d'alumnes amb necessitats educatives especials no han pogut disposar equitativament del recurs humà del SIEI dotat pel Departament ja que l’alumne citat l’ha acaparat.

 

Som un centre educatiu que creiem fermament en el Sistema Educatiu Inclusiu, i per tant vetllem pel benestar de tot l’alumnat. Per aquesta raó ens veiem amb la responsabilitat d’actuar i d’exposar els nostres criteris com a professionals.

 

En definitiva demanem, a més de la resposta a aquest document, que se’ns escolti i que es valorin de manera sistèmica les necessitats reals de l’alumne ja que considerem que requereix d’una atenció terapèutica intensiva o bé, si no és possible de manera imminent, que es doti a l’institut de més recursos humans especialitzats.

 

Atentament,

 

El Consell Escolar de l’Institut Valerià Pujol i Bosch. Premià de Dalt, 6 de juliol de 2021


AMPA Institut Valerià Pujol (Premià de Dalt)    Contacta l'autor de la petició

Signa aquesta petició

By signing, I authorize AMPA Institut Valerià Pujol (Premià de Dalt) to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OPublicitat de pagament

Farem publicitat d'aquesta petició a 3000 persones.

Saber-ne més...