DEMANEM PASSOS DE VIANATS ELEVATS A L'AVINGUDA CATALUNYA DEL PERELLÓ

Els firmants expressem la perillositat que hi ha aquesta avinguda degut a la velocitat que hi circulen els conductors en aquest punt. Dit això demanem la construcció dls passos de vianats elevats per la seguretat dels vianats i veïns de l'avinguda..


Veïns de l'avinguda Catalunya    Contacta l'autor de la petició

Signa aquesta petició

En signar, jo autoritzo a Veïns de l'avinguda Catalunya a lliurar la meva signatura a aquells qui tinguin poder en aquest assumpte.


O

Publicitat de pagament

Farem publicitat d'aquesta petició a 3000 persones.

Saber-ne més...