DEMANEM PASSOS DE VIANATS ELEVATS A L'AVINGUDA CATALUNYA DEL PERELLÓ

Els firmants expressem la perillositat que hi ha aquesta avinguda degut a la velocitat que hi circulen els conductors en aquest punt. Dit això demanem la construcció dls passos de vianats elevats per la seguretat dels vianats i veïns de l'avinguda..


Veïns de l'avinguda Catalunya    Contacta amb l'autor de la petició

Signa aquesta petició

By signing, I authorize Veïns de l'avinguda Catalunya to hand over my signature to those who have power on this issue.


O

Publicitat de pagament

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...