Manifest de la docència artística superior valenciana

Davant la situació d’incertesa i neguit creada per les últimes directrius que arriben des de l’ISEACV de manera indirecta als claustres dels centres d’ensenyaments artístics superiors, i tement la possibilitat que els nostres equips directius no puguen exercir una força administrativa suficient per respondre, les persones sota-signants, a títol personal i de manera independent als comunicats que els claustres puguen emetre col·lectivament i a les eventuals accions sindicals, volem manifestar:

  • La nostra sorpresa en constatar que, a pesar dels anys que han passat des de la fundació de l’ISEACV, segueix sense existir una conciència clara i neta de la gran diferència que presenta l’educació superior artística respecte a altres ensenyaments, artístics o no, de nivell inferior al grau.
  • La nostra fatiga després de dos cursos acadèmics complicats, que hem tret endavant per pura força bruta i iniciativa personal, sense reforços de plantilla i sense ajuda tècnica de l’administració, més enllà d’un parell de cartes d’agraïment i una mascareta diària. És especialment decebedor veure com de ràpid s’oblida l’esforç que ha fet la immensa majoria dels equips docents i es torna a posar en qüestió la nostra implicació, sobretot si tenim en compte que a hores d’ara encara tenim moltíssimes restriccions derivades de la situació pandèmica que sortegem amb més esforç i més dedicació.
  • La nostra decepció constant quan veiem que es pren una orientació assessorada per persones que no només no tenen experiència artística i docent als nostres ensenyaments, sinó que a més a més es neguen a escoltar i deixar-se aconsellar per aquells que sí que en ténen.
  • El nostre cansament en escoltar repetidament discursos d’excel·lència i integració europea que no van acompanyats d’un estudi i un emmirallament en els models precisament europeus que caldria començar a imitar per assolir el nivell requerit.
    El nostre desànim quan observem que el disseny dels nostres ensenyaments i les nostres tasques educatives i administratives es fa sempre sense escoltar l’alumnat i les seues demandes, mentre al nostre territori proliferen centres privats d’educació artística superior que segueixen una estratègia oposada (potser excessivament).
  • En definitiva, la nostra extenuació davant una situació repetitiva que ja crèiem superada, que enfronta i contraposa la tasca docent i administrativa al desenvolupament artístic i investigador que ha de nodrir necessàriament aquesta tasca, i que es preocupa exclusivament d’un disseny organitzatiu intern que està demostrat que no entén ni vol entendre.

Per tot això, demanem que, amb les lògiques diferències entre especialitats, centres i ciutats que enriqueixen els nostres ensenyaments, s’active d’una vegada per totes l’ISEACV com a institut coordinador d’ensenyaments realment superiors i realment artístics, tot recolzant-se en la legislació ja vigent respecte als ensenyaments artístics superiors i l’autonomia dels seus centres, de la qual volem simplement recordar el decret 48/2011 i el seu bonic article 2.3:

L’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV) afavorirà l’autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió dels centres d’ensenyances artístiques superiors per a l’exercici de les seues activitats docents, investigadores i de transferència del coneixement, en compliment de la seua consideració com a centres de formació superior en l’Espai Europeu d’Educació Superior.


Catedràtics i PDI dels centres ISEACV    Contacta l'autor de la petició

Signa aquesta petició

By signing, I authorize Catedràtics i PDI dels centres ISEACV to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OPublicitat de pagament

Farem publicitat d'aquesta petició a 3000 persones.

Saber-ne més...