Manifest de la docència artística superior valenciana

Davant la situació d’incertesa i neguit creada per les últimes directrius que arriben des de l’ISEACV de manera indirecta als claustres dels centres d’ensenyaments artístics superiors, i tement la possibilitat que els nostres equips directius no puguen exercir una força administrativa suficient per respondre, les persones sota-signants, a títol personal i de manera independent als comunicats que els claustres puguen emetre col·lectivament i a les eventuals accions sindicals, volem manifestar:

  • La nostra sorpresa en constatar que, a pesar dels anys que han passat des de la fundació de l’ISEACV, segueix sense existir una conciència clara i neta de la gran diferència que presenta l’educació superior artística respecte a altres ensenyaments, artístics o no, de nivell inferior al grau.
  • La nostra fatiga després de dos cursos acadèmics complicats, que hem tret endavant per pura força bruta i iniciativa personal, sense reforços de plantilla i sense ajuda tècnica de l’administració, més enllà d’un parell de cartes d’agraïment i una mascareta diària. És especialment decebedor veure com de ràpid s’oblida l’esforç que ha fet la immensa majoria dels equips docents i es torna a posar en qüestió la nostra implicació, sobretot si tenim en compte que a hores d’ara encara tenim moltíssimes restriccions derivades de la situació pandèmica que sortegem amb més esforç i més dedicació.
  • La nostra decepció constant quan veiem que es pren una orientació assessorada per persones que no només no tenen experiència artística i docent als nostres ensenyaments, sinó que a més a més es neguen a escoltar i deixar-se aconsellar per aquells que sí que en ténen.
  • El nostre cansament en escoltar repetidament discursos d’excel·lència i integració europea que no van acompanyats d’un estudi i un emmirallament en els models precisament europeus que caldria començar a imitar per assolir el nivell requerit.
    El nostre desànim quan observem que el disseny dels nostres ensenyaments i les nostres tasques educatives i administratives es fa sempre sense escoltar l’alumnat i les seues demandes, mentre al nostre territori proliferen centres privats d’educació artística superior que segueixen una estratègia oposada (potser excessivament).
  • En definitiva, la nostra extenuació davant una situació repetitiva que ja crèiem superada, que enfronta i contraposa la tasca docent i administrativa al desenvolupament artístic i investigador que ha de nodrir necessàriament aquesta tasca, i que es preocupa exclusivament d’un disseny organitzatiu intern que està demostrat que no entén ni vol entendre.

Per tot això, demanem que, amb les lògiques diferències entre especialitats, centres i ciutats que enriqueixen els nostres ensenyaments, s’active d’una vegada per totes l’ISEACV com a institut coordinador d’ensenyaments realment superiors i realment artístics, tot recolzant-se en la legislació ja vigent respecte als ensenyaments artístics superiors i l’autonomia dels seus centres, de la qual volem simplement recordar el decret 48/2011 i el seu bonic article 2.3:

L’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV) afavorirà l’autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió dels centres d’ensenyances artístiques superiors per a l’exercici de les seues activitats docents, investigadores i de transferència del coneixement, en compliment de la seua consideració com a centres de formació superior en l’Espai Europeu d’Educació Superior.


Catedràtics i PDI dels centres ISEACV    Contacta l'autor de la petició

Signa aquesta petició

En signar, accepto que Catedràtics i PDI dels centres ISEACV pugui veure tota la informació que proporcioni en aquest formulari.

No mostrarem la teva adreça de correu electrònic públicament en línia.

No mostrarem la teva adreça de correu electrònic públicament en línia.


Dono el meu consentiment per processar la informació que proporciono en aquest formulari per als propòsits següents:
Publicitat de pagament

Farem publicitat d'aquesta petició a 3000 persones.

Saber-ne més...