Nos Églises * Notre Histoire

RÉSISTANCE. J'ai signé l'appel pour sauver nos églises, nos oeuvres d'art, nos témoins du temps historique, comme la preuve que nous sommes bien passés, que nous sommes bien là. S.V.P.: signez, vous aussi.

Signa aquesta petició

By signing, I authorize LL to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


O

Rebràs un correu electrònic amb un enllaç per confirmar la teva signatura. Per assegurar que reps els nostres correus afegeix info@peticions.cat a la teva llibreta d'adreces o llista de remitents segurs.

Si us plau tingues en compte que no pots confirmar la teva signatura contestant aquest missatge.
Publicitat de pagament

Farem publicitat d'aquesta petició a 3000 persones.

Saber-ne més...