Plataforma de veïnes del Gasòmetre: per un poliesportiu a Gasòmetre de mides raonables i respectuós amb les persones veïnes

imatge_poliesportiu_gegant.png

Mentre a les grans ciutats es promou la necessitat de disposar d'espais oberts, l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat promou la construcció d'edificis enormes rodejats de carrers minúsculs. És el cas de la parcel·la del Gasòmetre on l'Ajuntament pretén embotir un poliesportiu enorme sense deixar espai suficient perquè arribi la llum solar a molts dels habitatges veïns.

L’Ajuntament argumenta que d’aquesta manera pot posar al servei de la ciutadania una gran quantitat d’instal·lacions en un espai reduït, però la qüestió és si l’edificació en alçada d’aquestes instal·lacions, una sobre l’altre, i sense deixar un espai raonable amb els habitatges veïns és coherent amb el model de ciutat que volem les persones que hi vivim.

Signa i dona'ns el teu suport:

 • Estem d’acord que Santa Eulàlia i el districte 3 necessiten unes noves instal·lacions esportives.
 • Cal dimensionar i adequar les futures instal·lacions a les necessitats reals del barri on vivim.
 • No ens oposem a la construcció del poliesportiu a la parcel·la del Gasòmetre; tot el contrari, hi estem d'acord.
 • Demanem que les seves dimensions siguin raonables amb l’espai disponible actualment a la parcel·la del Gasòmetre i compleixin la normativa vigent, en resum, que siguin respectuoses amb les persones que hi vivim. Pel que proposem que es consideri la redistribució de part de les seves instal·lacions a d’altres ubicacions més adequades que no suposin un impacte tan negatiu a les persones veïnes.

 

Què cal saber sobre el pla especial de Gasòmetre que ha promogut l’Ajuntament?

Com que el projecte supera els paràmetres urbanístics permesos, ha d'ocupar la totalitat de la parcel·la del Gasòmetre i ha de tenir una alçada equivalent a la d'un edifici de sis pisos, l’Ajuntament ha promogut un “pla especial” per poder-lo portar a terme justificant-lo amb el resultat de la consulta popular no vinculant celebrada el 2019 sobre la ubicació de les instal·lacions esportives, que va ser, precisament, la parcel·la del Gasòmetre.

paràmetres_pla_especial.JPG

Sobre el procediment d'aprovació del pla especial que ha seguit l'Ajuntament cal saber:

 • Vulnera la llei perquè no s'ajusta a les determinacions del planejament que desenvolupa. Els plans especials de desenvolupament com aquest han de respectar els paràmetres d'edificabilitat establerts en el planejament de rang superior pel que no pot incrementar ni l'alçada ni la superfície edificable.
 • Vulnera l'obligació de disposar d'un informe de sostenibilitat econòmica i de realitzar una avaluació econòmica i financera que justifiqui d'on sortiran els fons públics per materialitzar l'equipament que regula.
 • Falta la justificació de l'ajustament de l'equipament projectat al paisatge, les condicions ambientals i la seva integració en l'espai construït i consolidat actualment, tal i com exigeix l'article 217 del Pla General Metropolità.
 • Falta l'anàlisi de l'impacte del planejament a la igualtat de gènere i als col·lectius més desafavorits.
 • L'equipament executat segons els paràmetres del pla especial vulnera l’article 264 del Pla General Metropolità que regula les hores mínimes d’assolellament i les distàncies mínimes als habitatges que formen part de l'espai construït i consolidat de la zona.
 • Absència d'un procés participatiu real, donat que el procés de la consulta popular de l'any 2019 en que es basa la proposta va tenir moltes mancances i irregularitats com, per exemple:
  • Només es va poder triar entre dues localitzacions, sense informació de característiques ni de l’ajustament de la instal·lació a cadascuna de les zones proposades.
  • No es va permetre aportar altres alternatives ni valorar-les com tampoc es va indicar quines instal·lacions s’hi podrien ubicar en cadascuna de les localitzacions proposades.
  • La maqueta presentada sobre la parcel·la del Gasòmetre no estava ajustada a la realitat perquè tenia una alçada molt inferior a la prevista al pla especial, arribava a un tercer pis quan, realment, es preveu que arribi al sisè. Exactament la meitat del que ara es pretén construir.
  • L'Ajuntament va difondre que la opció del Gasòmetre era més fàcil i ràpida de realitzar perquè no calia portar a terme una modificació del pla general metropolità, com a l'altre opció, sinó que amb un "simple" pla especial n'hi havia prou, promovent, així, la falsa idea que el projecte no suposava cap impacte per les persones veïnes i que era molt més fàcil i ràpid de construir. Ara sabem que això no era veritat.

gasometre_comparativa_alcades_936_311.jpg

gasometre_estudi_superficie_298_311.jpg

Per més informació podeu consultar:

https://apgasometre.org

@veinesGasometre


Plataforma de veïnes del Gasòmetre    Contacta l'autor de la petició

Signa aquesta petició

By signing, I authorize Plataforma de veïnes del Gasòmetre to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display this information publicly online.

We will not display this information publicly online.Publicitat de pagament

Farem publicitat d'aquesta petició a 3000 persones.

Saber-ne més...