Rebuig al pla d'actuació de l'Ajuntament de Sant Cugat al carrer Joan Oliver

L'Ajuntament de Sant Cugat té la intenció de fer una sèrie d'actuacions al tram final del carrer Joan Oliver que correspon amb on és l'escola Pi d'en Xandri. Aquestes actuacions tenen com a finalitat la pacificació de la zona al voltant de l'escola.

Les actuacions proposades resulten de converses amb la direcció i l'AFA de l'escola, però en cap moment s'ha consultat o pres en consideració l'opinió dels veïns afectats.

El motiu principal que motiva aquestes actuacions és millorar l'accés a l'escola des de les entrades que es van practicar uns anys posteriors a la construcció de l'escola i donar seguretat als nens que hi accedeixen. Aquestes entrades no formaven part del disseny inicial de l'escola que, d'haver-hi estat, de ben segur s'haguessin dissenyat de forma que es garantís un accés segur dels escolars. En no estar previstes en el disseny inicial, la seva obertura sense una actuació corresponent dins l'escola per garantir aquesta seguretat s'ha convertit en el que l'escola considera un problema.

A més, l'escola disposa ja de dos accessos que permeten garantir aquesta seguretat a la seva entrada principal i a l'entrada pel passeig Gaudí que és lliure de trànsit en ser de vianants.

Aquest conjunt d'actuacions suposa:

- Restringir l'accés al tram final del carrer Joan Oliver als vehicles dels residents que han d'accedir als aparcaments soterrats.

- Eliminar les places d'aparcament en superfície d'aquest tram de carrer.

- Adequar el carrer amb actuacions d'urbanisme tàctic com la instal·lació de bancs i jardineres de manera alterna a banda i banda del carrer.

Com a veïns afectats, entenem que és una actuació inadequada i innecessària que afectarà amb la pèrdua d'una zona d'aparcament sovint àmpliament o totalment ocupada i que generarà més tensió d'aparcament a la zona.

Considerem també que abans de dur a terme cap actuació, ni que sigui en forma de prova pilot, és necessari el consens també amb els veïns com a primers afectats per aquestes actuacions.

Considerem que s'haurien de trobar alternatives com ara tancar aquests accessos i utilitzar els inicialment dissenyats.

D'altra banda, es consideren necessàries actuacions que ajudarien a la millora de les condicions dels vianants com eliminar els arbres de l'acera del costat de l'escola en el tram de Joan Oliver refent-la i, fins i tot, augmentant-la, mantenint la circulació de vehicles i la zona d'aparcament.

Per tot això, signem aquesta petició de suspensió d’aquestes actuacions i d’iniciar un procés de debat pel consens en quant a les actuacions necessàries en el que hi participin també els veïns afectats.


Jaume Casals Alvarós - Sotspresident de la comunitat de Joan Oliver 22    Contacta l'autor de la petició

Signa aquesta petició

By signing, I authorize Jaume Casals Alvarós - Sotspresident de la comunitat de Joan Oliver 22 to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your phone number publicly online.Publicitat de pagament

Farem publicitat d'aquesta petició a 3000 persones.

Saber-ne més...