Sol·licitud de revisió de la ràtio del curs dels infants nascuts el 2018

Benvolgut Sr. Francesc Sánchez, Inspector del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya:  

Les més de 50 famílies dels nens i nenes nascuts el 2018, escolaritzats a l’Escola Pedralta de Santa Cristina d’Aro i que el curs 2024-25 cursaran primer de Primària, ens dirigim a vostè per  exposar els següents fets:

  • Durant els 3 cursos d’Educació Infantil les dues línies han comptat entre 26 i 28 alumnes. Una ràtio molt allunyada de l’actual ràtio de menys de 20 alumnes definida pel Departament d’Ensenyament.
  • Aquest fet ha afectat l’aprenentatge dels nens i nenes de manera significativa, tot i els esforços de l’Escola per esmenar-ho.
  • La ràtio tan elevada ha causat que l’atenció que rep cada alumne sigui menor, afectant encara més els alumnes vulnerables o amb requisits especials del nostre curs.
  • Al tractar-se d’una escola única amb matrícula oberta, sempre hi pot haver variabilitat a l’alça del nombre d’infants inscrits. Tal com ha succeït aquest darrer curs.
  • Aquest curs a I5A hi ha hagut 28 alumnes, 5 punts per sobre de la mitjana actual a Catalunya i 8 per sobre de la ràtio actual definida pel Departament d’Ensenyament.

Sol·licitem:

  • Que es revisi la ràtio del curs dels nostres fills i filles per tal de tenir menys de 24  alumnes per classe durant l’etapa de Primària, segons la ràtio recomanada per la Generalitat de Catalunya.
  • Que es tripliqui la línia amb el corresponent personal/tutor de suport. 
  • Per tal de poder complir els requisits anteriors, que es facilitin els recursos necessaris a l’escola per habilitar un espai adient o realitzar una ampliació, per poder atendre en condicions aquest alumnat que ha d’iniciar una nova etapa, la de Primària, amb igualtat de condicions que la resta d’alumnat de l’Escola Pedralta que tenen ràtios molt més baixes. Aquesta sol·licitud ja fa tres anys que es planteja i, de moment, el Departament no hi ha posat cap solució.

Els pares i mares som molt conscients dels problemes que pot comportar la manca d’espai i la massificació d’un grup tan nombrós d’alumnes: conflictes, malestar, distraccions, impossibilitat de fer les tasques que requereixen més atenció individual, etc.

Per tot això demanem que es baixi la ràtio d’aquesta promoció d’alumnes, s’habiliti l’espai i personal necessari per tal que els infants que començaran primària ho puguin fer en les millors condicions. Tots coincidim en que és una necessitat urgent pels alumnes de l’Escola Pedralta i un bé pel poble de Santa Cristina d’Aro.    

Atentament,

Les famílies dels infants nascuts al 2018 i futura promoció de 1r de Primària de l’Escola Pedralta.  

Santa Cristina d’Aro, 4 de Juliol de 2024


Famílies dels infants nascuts al 2018, de l'Escola Pedralta de Santa Cristina d'Aro.    Contacta l'autor de la petició

Signa aquesta petició

En signar, accepto que Famílies dels infants nascuts al 2018, de l'Escola Pedralta de Santa Cristina d'Aro. pugui veure tota la informació que proporcioni en aquest formulari.

No mostrarem aquesta informació públicament en línia.

No mostrarem aquesta informació públicament en línia.


Dono el meu consentiment per processar la informació que proporciono en aquest formulari per als propòsits següents:
Publicitat de pagament

Farem publicitat d'aquesta petició a 3000 persones.

Saber-ne més...