MANIFEST EN CONTRA DE LA SUPRESSIÓ DE LA SISENA HORA DE LA ZER DE LA VALL DEL TER

Mitjançant el present manifest volem comunicar als/les mestres de la Zer de la Vall del Ter: 

-Que la comunicació que se'ns ha fet dels motius d'eliminació de la sisena hora manquen de la rigorositat i veracitat que es mereix aquest tipus de canvi: 

    a) El principal argument que se'ns va exposar era que els nens passessin el menys temps possible al centre, evidentment això no evita un possible contagi, ja que es poden contagiar igualment fent 5 hores que fent-ne 6. 

    b) Que a causa de la modificació d'horaris del migdia, obligarà previsiblement a més alumnes a fer ús del servei de menjador, amb el cost económic que comportarà a les families, i igualment la barreja entre grups estables serà totalment inevitable a l'hora de dinar. 

   c) Pensem que el total d'alumnes de la Zer és prou petit, comparat amb altres centres, per a defensar la itinerància dels professors especialistes a totes les escoles sense restriccions sempre que aquestes prenguin les mesures de seguretat oportunes. 

- Que en les instruccions donades pel departament d'Educació el passat 30 de juny, i en la posterior guia elaborada també pel departament d'Educació - Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d'organització dels centres educatius per al curs 2020-2021- les referències a la sisena hora deixen clara que aquesta es pot mantenir, i que els centres docents poden sol·licitar mantenir-la abans del dia 15 de juliol:

 "Excepcionalment, els centres de titularitat del Departament d'educació que vulguin continuar impartint la 6a hora hauran de presentar la seva sol·licitud a la direcció del ST abans del 15 de juliol, perquè en valori la seva continuïtat en aquest curs 2020- 2021" "Referència específica a la sisena hora i al SEP • Cal mantenir la sisena hora? En funció del projecte educatiu de centre i de les especificitats de les necessitats educatives dels alumnes, el centre pot optar per mantenir la sisena hora o no. En cas que el centre la vulgui mantenir, ho ha de comunicar." 

- Que tot i que no posem en dubte que s'ha utilitzat el mecanisme "legal" a l'hora de prendre la decisió mitjançant votació en el claustre, també és cert que la mateixa afecta directament en diferents àmbits en primer lloc a l'alumnat i en segon lloc als pares i mares, i que no s'ha donat en cap cas l'oportunitat d'intervenir a les AMPes per tal de valorar altres alternatives, esdevenint-ne una decisió poc ètica. 

- Que venint d'una situació excepcional com la que hem viscut, on tots plegats, professorat, pares i mares, hem hagut de col·laborar conjuntament per tal de mantenir el sistema educatiu a distància, ens sembla que una decisió d'aquest tipus presa unilateralment crea un trencament en la confiança que havíem mantingut fins ara en el professorat. 

- Que el fet d'haver pres aquesta decisió un cop ja s'han fet les inscripcions, deixa a les famílies amb molt poc marge de maniobra per poder-s'hi adaptar, com per exemple canviar de centre. 

Per tots aquests motius, demanem al professorat: 

1.- Que es valorin amb caràcter d'urgència altres possibilitats que permetin mantenir la sisena hora. 

2.- Que en cas de no ser possible per manca de temps a l'hora d'elaborar un altre pla, igualment es faci la petició de mantenir la sisena hora, per tal que els alumnes de famílies amb necessitats imperatives puguin quedar-se al centre, per descomptat sense realitzar cap classe lectiva, així comprometent-nos també la resta de pares amb necessitats no imperatives o justificades a recollir els nens en l'horari establert.

 3.- Que a partir d'ara se'ns mantingui informats de manera clara, alhora que pertoca i per escrit, de les decisions més importants que afectin el centre. 

4.- Que en el cas que finalment el curs 2020-2021 no sigui possible mantenir la sisena hora, el professorat es comprometi a retornar-la el següent curs, i que per tant, aquest curs no n'esdevingui precedent per tal d'eliminar-la de forma permanent. 

Atentament, 

AMPES DE SANT PAU DE SEGÚRIES I LLANARS DE LA ZER DE LA VALL DEL TER 

Ripollès, 12 de juliol de 2020 


AMPES ZER VALL DEL TER    Contacta l'autor de la petició

Signa aquesta petició

By signing, I authorize AMPES ZER VALL DEL TER to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display this information publicly online.Publicitat de pagament

Farem publicitat d'aquesta petició a 3000 persones.

Saber-ne més...